04/01/2016

Chuỗi sự kiện mừng máy chủ mới

Các vị nhân sĩ Võ Lâm thân mến,

Một vùng đất mới mở ra luôn ngập tràn những hiểm nguy cũng như kỳ ngộ, quý nhân sĩ hãy cùng Băng Nhi điểm qua một số sự kiện kỳ ngộ lớn của vùng đất chúng ta sẽ khai phá trong thời gian tới nhé.

STT Tên sự kiện
1 Đua TOP Nhận Quà
2 Hoa Sơn Luận Kiếm
3 Chiến Lực Vô Song
4 Đăng Nhập Nhận Thường
5 Quà Nạp Lần Đầu
6 Khuyến Mãi Thẻ Nạp

 

 Đua TOP nhận quà


 Thời gian


- 7 ngày sau khi mở server

 Nội dung


- Trong thời gian sự kiện, quý vị nhân sĩ tham gia luyện cấp sẽ được xếp hạng tại BXH cấp độ.

- Dựa vào kết quả BXH vào lúc 23:59:59 ngày thứ 7 sau khi mở server, Phụng Nhi sẽ tiến hành tống kết danh sách 10 vị nhân sĩ đứng đầu máy chủ và tiến hành trao giải.

 

BXH Top cấp độ

 

  Phần thưởng

  

Hạng Phần thưởng
1 Trang bị HK Yêu Đái cấp 80
Bí Phổ Hoàng Kim (x10)
Tử Thủy Tinh 2 (x60)
2 Trang bị Hộ Thủ (Tím) cấp 70
Bí Phổ Hoàng Kim (x8)
Tử Thủy Tinh 2 (x40)
3 Trang bị Giới Chỉ (Tím) cấp 70
Bí Phổ Hoàng Kim (x6)
Tử Thủy Tinh 2 (x20)
4~10 Cường Hóa Phù 1 (x500)
Cường Hóa Phù 2 (x250)
Cường Hóa Phù 3 (x100)
Cường Hóa Phù 4 (x50)
200 KNB

 

 

 

 Hoa Sơn Luận Kiếm

 

 Thời gian


- 7 ngày sau khi mở server

 Nội dung


- Trong thời gian sự kiện, quý vị nhân sĩ tham gia chiến đấu tại lôi đài Hoa Sơn tỷ võ sẽ được ghi danh tại BXH Hoa Sơn

- Dựa vào kết quả BXH vào lúc 21:00 ngày thứ 7 sau khi mở server, Phụng Nhi sẽ tiến hành tống kết danh sách 10 vị nhân sĩ đứng đầu máy chủ và tiến hành trao giải.

 

 

BXH TOP Hoa Sơn

 

  Phần thưởngHạng Phần thưởng
1 Trang bị HK Khôi (Nón) cấp 80
Thần Bí Khoáng Thạch (x10)
Lục Thủy Tinh 2 (x90)
2 Trang bị Hạng Liên (Tím) cấp 70
Thần Bí Khoáng Thạch (x8)
Lục Thủy Tinh 2 (x60)
3 Trang bị Ngọc Bội (Tím) cấp 70
Thần Bí Khoáng Thạch (x6)
Lục Thủy Tinh 2 (x40)
4~10 Cường Hóa Phù 2 (x500)
Tử Thủy Tinh 2 (x30)
Lam Thủy Tinh 2 (x30)
Lục Thủy Tinh 2 (x30)

 

 

 

 Chiến lực vô song

 

 Thời gian


- 7 ngày sau khi mở server

 Nội dung


- Trong thời gian sự kiện, quý vị nhân sĩ tham gia chiến đấu tại lôi đài Hoa Sơn tỷ võ sẽ được ghi danh tại BXH Hoa Sơn

- Dựa vào kết quả BXH vào lúc 23:59:59 ngày thứ 7 sau khi mở server, Phụng Nhi sẽ tiến hành tống kết danh sách 10 vị nhân sĩ đứng đầu máy chủ và tiến hành trao giải.

 

 

BXH chiến lực

 

  Phần thưởng

 

Hạng Phần thưởng
1 Trang bị HK Hạng Liên cấp 80
Cường Hóa Phù 2 (x2000)
Lam Thủy Tinh 2 (x90)
2 Trang bị Khôi (Tím) cấp 70
Cường Hóa Phù 2 (x1500)
Lam Thủy Tinh 2 (x60)
3 Trang bị Yêu Đái (Tím) cấp 70
Cường Hóa Phù 2 (x1000)
Lam Thủy Tinh 2 (x40)
4~10 Tử Thiết (x150)
Cường Hóa Phù 2 (x800)
Lam Thủy Tinh 2 (x20)
Lục Thủy Tinh 2 (x20)

 

 

 

 Đăng nhập nhận thường


 
Thời gian


- 7 ngày đầu tiên của nhân vật được tạo mới

 

 Nội dung


- Sau khi tạo nhân vật, mỗi ngày khi đăng nhập quý vị nhân sĩ sẽ nhận được 1 phần quà từ hệ thống

- Lưu ý: với mỗi ngày không đăng nhập trong thời gian sự kiện, quý vị nhân sĩ sẽ bị mất ưu đãi của ngày hôm đó

 Phần thưởng

 

Ngày Phần thưởng
1 Tiên Thảo Lộ (x2)
2 Kim Phong Lan Đình Ngọc
3 Thẻ Boss (x5)
4 Lệnh bài Phong Lăng Độ (x5)
5 Cường Hóa Phù (x100)
6 Thần Nông Đơn (x100)
7 Kim Phong Kỳ Lân Huyết

 

 

 

 

 Quà nạp lần đầu


 Thời gian


- Không giới hạn thời gian

 

 Nội Dung


- Sau khi tạo nhân vật, tại lần nạp thẻ đầu tiên, quý nhân sĩ sẽ nhận thêm được tất cả những phần quà như bên dưới

 

 Phần thưởng

 

STT Phần thưởng
1 Tổ Mẫu Lục Giới Chỉ (x1)
2 Bí phổ hoàng kim (x3)
3 Thần Nông Đơn (x500)
4 Cường hóa phù 2 (x500)

 

 

 Khuyến mãi thẻ nạp


 Thời gian


- Không giới hạn thời gian

 Nội Dung


- Lần đầu nạp thẻ, quý nhân sĩ sẽ nhận được x2 số Kim Nguyên Bảo nạp vào

VD: lần nạp thứ 1, quý nhân sĩ dùng gói nạp 500 KNB sẽ nhận thêm được 500 KNB

 

 Phần thưởng


- Lần nạp đầu tiên:

 

Gói nạp Tặng thêm Số lượt nhận
200 KNB 200 KNB 1 lượt (cho lần nạp đầu tiên)
500 KNB 500 KNB
1000 KNB 1000 KNB
2000 KNB 2000 KNB
3000 KNB 3000 KNB
5000 KNB 5000 KNB

 

 

 

 

image

Đánh giá: 5 / 5

Tình Võ Lâm

Game mobile kiếm hiệp võ lâm hay 2017

Tình Võ Lâm mang đến một thế giới võ lâm chân thực nhất trên mobile với ngũ đại môn phái tương ứng với Ngũ Hành tương sinh tương khắc.

Top